Tag: politiek

Waarom ik niet ga stemmen

Gepost op 6 apr 2016 door Linda Kwakernaat in #sg16, nieuws, persoonlijk / 5 Comments

What's-happening-in-Linda-land

Waarom ik niet ga stemmenWaarom ik niet ga stemmen

Woensdag 6 april 2016
Lang, heel lang, had ik geen flauw benul wat ik zou gaan doen.
Tot mij langzamerhand duidelijk werd dat dit verdrag al door de Eerste en Tweede Kamer behandeld was.

Na jarenlange onderhandelingen werd de Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en Oekraïne getekend op 27 juni 2014.
In Nederland werd het verdrag met Oekraïne goedgekeurd door de Tweede Kamer op 7 april 2015.

Goedkeuring Associatieovereenkomst Moldavië, Georgië en Oekraïne: Verslag van de vergadering van 30 juni 2015 (2014/2015 nr. 37)
Aanvang: 14.31 uur
Status: gerectificeerd

Vreemde zaak vind ik dat, nadat we op een democratische manier voor deze regering gekozen hebben, achteraf een minstens 42 miljoen kostend Referendum gehouden moet worden.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken stelt voor de organisatie 20 miljoen euro beschikbaar. Maar volgens de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) is het organiseren van referenda bijna net zo duur als de Tweede Kamerverkiezingen. De kosten hiervoor waren in 2012 42,2 miljoen euro.

Duidelijk is het mij inmiddels dat: Jan Roos met zijn referendum de belastingbetaler op kosten jaagt. Hoe je het wendt of keert:
Het blijft de broek lappen en het garen toegeven
(=er veel verlies aan overhouden)
En dat dit mij ongelooflijk tegenstaat.

Daarnaast wens ik NIET geassocieerd te worden met de voornaamste partijen die tegenstemmen.
Zoals, de PVV van Geert Wilders. Nooit, nooit zal ik voor deze man stemmen.
De SP, die wil dat we allemaal uit dezelfde ruif eten.
Of de Partij voor de Dieren, welke het niet goed vind dat Sinterklaas op zijn schimmel Nederland aandoet.

Duidelijk is dat ik geen nee wil stemmen.
Waarom zou ik gaan stemmen?
Ik heb al voor de huidige regering gestemd, en die hebben het verdrag al behandeld.
Ik ga dus niet stemmen.

#SG16 is een initiatief van Carel de Mari.
Hij geeft elke week een woord uit een spreekwoord of gezegde en daar geven Bloggers een eigen draai aan.
Alle bijdragen kan je hier vinden.

Tags: , , ,

Divider

Gemeenteraadsverkiezingen in Strijen, wat ik vooral mis ..

Gepost op 16 mrt 2014 door Linda Kwakernaat in nieuws, persoonlijk / 22 Comments

STRIJENKIEST-verkleindLokale verkiezingen, chagrijnig word ik ervan.
Zowieso van politiek, hoe bevlogen ik altijd was, hoe onverschilliger ik met de dag word.
Ligt het aan mij? Daar geloof ik dus helemaal niets van.
Het lijkt één pot nat.

Jaren geleden wist je waar je stond. Nu is het niet mijn bedoeling om vroeger was alles beter te promoten , maar ,….
Neem nu de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart as, stemmen dus op een partij die de zorg hoog in het vaandel heeft tja. Helaas vind ik dit dus niet of nauwelijks terug in de verkiezingsprogramma’s. Wel zie ik landelijke politici natuurlijk de *strijd* op tv aangaan en allerlei beloften doen die ze uiteindelijk toch niet houden. Waardeloos! Maar het gaat momenteel om de gemeente en niet om Den Haag.

Spil van de campagnes zou de zorg moeten zijn. Die de gemeente notabene gaat verzorgen. Zorg voor reuma-patienten, voor mensen die leiden aan alzheimer, de geestelijke jeugdzorg, de ..??? Noppes niente, nada… Word niet of nauwelijks aandacht aan besteed terwijl dit toch wel de spil van de campagnes van de gemeentepartijen zou moeten zijn. En een van de redenen waarom je op een partij in je gemeente gaat stemmen. Dit gaat ons toch allemaal aan?
Gemeenten gaan meer maatwerk bieden. De gemeente houdt daarbij zoveel mogelijk rekening met uw behoeften en (financiële) mogelijkheden
Oké waar vind ik dit terug? Waar? En in welk partijprogramma?

In onze gemeente ligt de nadruk op verbetering van de dorpskern, leuk. (VVD)
Of herindeling van de Hoeksche Waard in verband met zorgtaken (CDA) Of juist hier tegen zijn. (Strijens Belang)
En natuurlijk moeten de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen. (PvdA)
Goede en betaalbare zorg voor iedereen (GroenLinks)
Om overheidstekorten te beperken de gemeentelijke dienst te verminderen, zondagsrust bewaren en het weren van prostitutie in Strijen . Lol (ChristenUnie/SGP)

Duidelijk? Nee niet duss
Duidelijker word wel waar ik NIET op ga stemmen!
Dus niet gaan? Tuurlijk ga ik stemmen, ga je niet dan heb je geen recht om te klagen.
Maar ik mis in elk programma de zorg, die overgeheveld word van de overheid naar de gemeente. Soms word het aangestipt maar dat is ook alles. Terwijl het juist één van de hoofpunten zou moeten zijn.

Tags: ,

Divider

Ik Ben Boos!

Gepost op 29 aug 2013 door Linda Kwakernaat in persoonlijk, WOT / 14 Comments

kotsgebaar Hoogervorst

Opgegroeien in een veilig land.
Geen zorgen, als je ziek word dan word ervoor je gezorgd.
Alle reden om dankbaar te zijn.
Word je werkloos, dan krijg je een uitkering.
En word je oud, dan krijg je AOW.

Maar is ons land nog wel zo veilig?
Het vertrouwde ziekenfonds is verdwenen, de zorgpremie, .. yeah!!!
Jongens dat was het helemaal!
Toen Wouter Bos (2005) kritiek had op het beleid van Hoogervorst beantwoorde deze met een kotsgebaar.
Het staat nog op mijn netvlies gebrand. Wat een minachting sprak daaruit!
Het zou allemaal wel loslopen, de kosten werden wel in de hand gehouden!

Inmiddels is het tegendeel wel bewezen. Hoe goed je jezelf verzekerd, het maakt niets uit.
De eigen bijdrage zit inmiddels op 350 euro en gaat vast omhoog.
Het een na het ander word uit de verzekering gegooid.
Je zal maar chronisch ziek zijn.

Persoonlijk merk ik het aan mijn medicijnen. Mijn mix, waar ik goed op draai krijg ik niet.
Wat inhoud dat ik van de vervangers uitslag krijg, en niet zo maar een beetje.
Mijn mogelijkheden om te sporten worden zo fors ingedamd.

Mijn ouders, die de 2e WO, de crisis en de watersnood hebben meegemaakt.
Die snoei- en snoeihard gewerkt hebben om ons land erboven op te krijgen.
Hun word nu verweten dat ze *graaiers* waren, dat ze een mentaliteit van 9 tot 5 werken hadden.
Leg me dat eens uit? Wanneer hebben ze dat gedaan??
Tijdens het harde werken?
Wel hebben ze hun hele leven premies afgedragen. Wat toendertijd een groot percentage van hun loon was!
En nu, mijn vader is inmiddels 81! Nu worden ze gepakt! Want *we* moeten het met zijn allen dragen.
De bezuinigingen treffen ze snoeihard!

Vandaag las ik dat het wetsvoorstel *recht op schone luier en dagelijkse wasbeurt zorginstellingen* ingetrokken is!
Jeej je moet echt dankbaar zijn als je in dit land oud bent!!
En je leest het goed: Ik Ben Boos!

Dit is een blog in het kader van de WOT

Tags: , ,

Divider

#WOT 35, Zien

Gepost op 30 aug 2012 door Linda Kwakernaat in persoonlijk, WOT / 9 Comments

Zolang er mensen zijn, zullen er, gelukkig, verschillen blijven bestaan. En vooral hoe mensen bepaalde zaken zien.
Zo voerde ik van de week een felle discussie op twitter over een standpunt van een politicus.
Nu was dat standpunt helemaal niet nieuws, want de Amerikaanse politicus Todd Akin,   beweerde in het tv-programma ‘The Jaco Report’ dat vrouwen niet zwanger worden door een verkrachting. En hebben we in Nederland met een naäper van doen. Een zekere dhr van der Staay beweert namelijk dat de kans zeer klein is dat je zwanger word van een verkrachting! Als hem gevraagd word waar hij deze bewering vandaan haalt antwoord hij :”Ik hoor dat ,……
Bah, Smakeloos en walgelijk!!!! Het mag duidelijk zijn , deze uitlatingen hebben mij gekwetst, zeer gekwetst, Vreselijk boos ben ik geworden. Hoe durf je daar over te oordelen en te combineren met abortus! Alsof iedere vrouw die een abortus ondergaat verkracht is! En alsof iedere verkrachting leidt tot abortus. Er zijn namelijk meerder overwegingen die kunnen lijden tot abortus.

Kees van der Staaij volgend op de tv valt mijn mond nog verder open! Geen slip of the tongue! Nee hij durft zelfs te beweren dat de 30.000 abortussen in Nederland niet het gevolg waren van een verkrachting! Otewel, ……..
Nee mijnheer, die zijn het gevolg van de abortuswetgeving! Sinds 18 december 1980 is met de Wet Afbreking Zwangerschap, onze huidige abortuswetgeving, geregeld! Als hem gevraagd word wat hij het ergste vind, abortus of verkrachting, ontwijkt hij de vraag en zegt dat de bescherming van het leven als zeer belangrijk ervaard, al vind hij een verkrachting erg grof. De eerdere uitspaken neemt hij echter niet terug, ook niet na herhaalde mogelijkheden hiertoe.

Ongevraagd word ik aangetikt op twitter (wel een beetje mijn eigen schuld hoor 🙂 )

 

Wel ieder het zijne. Gelukkig mogen en kunnen we anders  denken in dit land, maar sommige zaken zijn niet goed te praten! Vervolgens krijg ik als antwoord:

Gelukkig kwam er een relativerende tweet die me weer op het juiste spoor zette!

Nu wonen we in een “tolerant” land, Als ik op zondag de auto wil wassen of het gras wil maaien word er van mij verwacht dat ik rekening hou met de zondagsrust van een ander.
Als dhr van der Staaij zulke uitlatingen doet , mag hij wel eens rekening met een hele grote groep Nederlanders gaan houden.
Minstens 30.000 (maal 2)! . Want uit ervaring (oa door mijn werk) weet ik dat je niet makkelijk zo’n zwaar besluit neemt!

Of all religions, the Christian should of course inspire the most tolerance, but until now Christians have been the most intolerant of all men.
Voltaire

 

 De Write On Thursday. #WOT. Iedereen kan meedoen, het is een creatieve schrijfopdracht, vrij om te bepalen hoe je dat wilt doen, zoals het bij bloggen hoort en mag kort, lang, in blog, flog- of vlogvorm. Het gaat erom dat je het woord wat elke donderdag gebruikt gaat worden in z’n meest vrije vorm kan uitleggen. Wat vind je ervan, hoe denk je erover, heeft het een metaforische werking, zijn er vergelijkingen, kun je een anekdote terughalen, laat het je dromen of is het vlak en abstract? Wil je andere #WOT woorden en blogposts lezen, check hier! Vergeet ook niet de link naar je eigen blogpost in de comments te zetten zodat anderen je blog kunnen lezen en reageren.

Tags: , ,

Divider